Szépségszakma.hu

A szakemberek weboldala

FODRÁSZ mestervizsga

FODRÁSZ mestervizsga szakmai követelmények
 


I. A mestervizsgára jelentkezés feltételei

A) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai:
 
 A szakma (szakképesítés)
 
 OSZJ száma  1515
  OKJ száma  33 7812 01 
  megnevezése  Fodrász
 
 valamint az ezzel egyenértékű jogelőd szakképesítések.

B) A mestervizsga előfeltételeként előírt szakmai gyakorlat:

  A szakmában eltöltött gyakorlat
 
 szakiránya   Fodrász
  időtartama  5 év
 
II. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységkörök

2.1. A mester szakmai munkaterületének leírása

Az 1515 szakszámú (33 7812 01  OKJ azonosító számú) és fodrász elnevezésű szakmai képesítéssel rendelkező mester szakmájának gyakorlása során, önállóan  - korszerű kézi és gépi eszközökkel, anyagokkal  - az alábbi, tipikusan jellemző munkatevékenységeket végzi:

 - a vendég kívánsága figyelembevételével egyénisége és az aktuális divatnak megfelelő szakmai tanácsadás és munkavégzés,

 - vízzel és samponnal mossa, öblíti, hajápoló szerekkel kezeli a hajat,

 - ollókkal, hajvágógéppel, borotvával, nyesővel vágja, formázza a hajat, kézi hajszárítóval szárítja, közben kefékkel, fésűkkel formázza, fésüli a hajat,

 - hajcsavaróval, csipesszel formára alakított hajat hajszárító burában szárítja, fésüli, feltűzi, díszíti,

 - tartóshullámot készít, fest, melíroz, színez, színtelenít,

 - borotvál, szakállt, bajuszt formára igazít, fest,

 - póthajakat, parókákat készít, tisztít, fésül, formára vág, hajba tűzi,

 - a hajjal, fejbőrrel kapcsolatos problémák külsődleges kezelését elvégzi, tanácsot ad,

 - hajsütővassal frizurát és hullámokat készít, póthajat formál.

2.2. A mester tevékenységi területe és feladatköre

Fejmosás - tisztító - és gyógymosás -, fejbőr-, hajápolás, fejbőrmasszázs, női, férfi-, gyermekhajak vágása, víz - és vashullámosítása, főnözése és fésülése, alkalmi frizurák készítése, bajusz - és szakállvágás, arcápolás, tartós hullámosítás, hajszíntelenítés  - szőkítés -, színezés, hajfestés, melírozás, női-férfi parókák, pótrészek tisztítása, berakása, fésülése, tanácsadás - az elvégzendő munkához, otthoni hajápoláshoz.

Minden olyan tevékenységet elvégezhet, ami a fodrász feladatkörébe tartozik.

Nem végezhet olyan tevékenységet, amihez nincs képesítése, ami klinikai beavatkozást igényel (pl. hajátültetés), és ami a fodrászüzletek felszereltsége miatt nem kialakítható a fodrászüzletek esetében.

 

III. Szakmai követelmények


3.1. A szakma  - mesterszintű  - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok)

Vendégfogadás  - Megbeszélés - Diagnosztizálás  - Tanácsadás

Női, férfi, gyermek vendégek

 - Hajmosás, haj - és fejbőrápolás.

 - Hagyományos, klasszikus hajvágások és szárítások alkalmazása, fésülése.

 - Divatos technikával készült hajvágások és szárítások alkalmazása, fésülése.

 - Csavarok, csipeszek alkalmazásával burában szárított frizurák fésülése, formázása.

 - Hideg-tartóshullám készítés korszerű technológiákkal.

 - Hajfestés oxidációs professzionális termékekkel.

 - Melírozás hagyományos és új technológiákkal.

 - Hajszíntelenítés, szőkítés blans alkalmazásával.

 - Hajszínezés fizikai és oxidációs színezőkkel.

 - A száraz haj formázása, hullámosítása vékony és vastag elektromos és gáz melegítésű hajsütővasakkal.

 - Póthajak, parókák, tupék tisztítása, fésülése, vágása, feltűzése.

 - Hosszú hajak fonása, feltűzése csatokkal, hajtűkkel.

Általános alapműveletek:

A) Férfi szakág

 - szolgáltatás megtervezése

- haj - és fejbőrápolás,

 - arcápolás,

- hajvágások, szárítás, fizikai hajformálások,

 - vegyszeres munkák, tartós hullám, hajszínváltoztatások.

B) Női szakág

 - szolgáltatás megtervezése,

 - haj - és fejbőrápolás,

 - vizes haj formázásai, hullámosításai,

 - száraz haj hajsütővassal történő formázásai,

 - kézi hajszárító géppel való formázás, főnözés,

 - hajvágás,

- hideg-tartóshullám,

- hajszíntelenítés, színelvonás,

- hajszínezés,

- hajfestés,

 - melírozás, satírozás.

C) Gyermekhaj

D) Az üzleti tevékenység ismeretei

3.2. Követelmények

3.2.1. Szakmai gyakorlati követelmények

A mester(jelölt) tudja:

 - a vendéget fogadni;

- a szolgáltatásokat megtervezni, elvégezni, megtanítani és az elvégzést ellenőrizni, a hibákat tudja korrigálni, kijavítani;

 - a vendéget kényelembe helyezni és beteríteni  - ruháját védve - az egyes műveletekhez.

A) Férfi szakág

a) Haj - és fejbőrápolás

 - Tudja a hajminőséget meghatározni a haj és fejbőr mosása, ápolása végett.

 - Tudja alkalmazni a hajszeszeket, hajvizeket, balzsamokat és hajápoló anyagokat.

 - Tudjon tanácsot adni az otthoni hajápoláshoz.

b) Arcápolás

 - Tudja előkészíteni a borotváláshoz szükséges anyagokat, eszközöket az arcbőr és arcszőrzet típusának megfelelően.

- Tudja a szakáll - és bajuszvágás és festés anyagait, eszközeit, technológiáit, azok sajátosságait, hibaforrásait.

 - Ismerje a szakáll és bajusz hagyományos és divatos formáit, adjon tanácsot az otthoni ápolásukra.

 - Tudja balesetmentesen elvégezni a műveleteket.

c) Hajvágás, szárítás

 - Tudja meghatározni a választékkészítés irányait, a hajnövés, forgók figyelembevételével.

 - Ismerje a klasszikus és modern hajvágás pontos követelményeit, azok kialakításait, eszközeit, anyagait.

- Helyesen alkalmazza a frizura befejezéséhez használatos termékeket (finistermékek).

 - Tudjon tanácsot adni a helyes frizura kialakításához újságból, kép alapján.

 - Tudja, hogy milyen eszközök kellenek a különböző típusú frizurák kialakításához.

 - Tudja helyesen alkalmazni a kézi hajszárítót, azok tartozékait.

 - Tudja a személyiséghez, fejformához, hajnövéshez kialakítani a frizurát.

- Tudja kijavítani a rendellenes fejformák, fejbőr adta feladatot.

- Tudja alkalmazni a tupé adta lehetőségeket.

d) Vegyszeres munkák

- Tudja a HTH-t elvégezni, ismerje sajátosságait, veszélyeit, hibaforrásait.

 - Tudja a satírozás, festés, melírozás műveleteit, sajátosságait, hibaforrásait.

B) Női szakág

a) Szolgáltatás megtervezése

- Tudja a beterítés különböző fajtáit, célját a ruházat megvédése végett.

 - Tudjon tanácsot adni az elvégzendő szolgáltatás szükségességéről, lehetőségeiről, hibáiról.

- A hajdiagnózisnak megfelelően tervezze meg a szolgáltatást.

b) Haj - és fejbőrápolás

- A haj - és fejbőrdiagnózis után válassza ki a hajmosás és hajápolás anyagait az elvégzendő technológiának megfelelően.

c) Vizes haj formázásai, hullámosításai

 - Tudja helyesen elkezdeni és arányosan kialakítani a Marcell-vízhullámot, az egész fejterületen választékkal és választék nélkül is, a helyes szerszámkiválasztással és alkalmazással együtt.

 - Helyesen tudja a vízhullámokat kialakítani különböző típusú hajcsavarokkal, csipeszekkel, burában szárítani, száradás után hullámokat kialakítani, azokat összekapcsolni az egész fejen.

 - Tudjon a mindenkori fejformához illő frizurát ajánlani, megvalósítani.

 - Tudja a hosszú hajat a szükséges anyagok segítségével tűzni, fonni, sodorni, póthajjal kombinálni, díszíteni.

d) Száraz haj hajsütővassal történő formázásai

- Tudja a vékony és vastag sütővas segítségével lapos és spirál csavarással az egész fejen hullámokat kialakítani.

 - Tudja a hajsütővas helyes hőmérsékletét megválasztani és a helyes hajmennyiséget leválasztani.

- Tudja alkalmazni az elektromos és gáz melegítésű hajsütővasak különböző típusait.

- Ismerje a típusok felhasználási lehetőségeit, szabályait.

 - Tudja a burában és főnszárítás után a hajat átvasalni a frizura igénye szerint.

e) Kézi hajszárító géppel való formázás, főnözés

- Tudja helyesen kiválasztani és alkalmazni a kézi hajszárítás alkalmával az eszközöket és anyagokat.

- Tudjon főnözéssel egész fejen hullámokat kialakítani a hajnövés, a fej - és arcforma figyelembevételével.

- Tudjon a személyiséghez, igényhez és divathoz alkalmazkodva frizurát kialakítani, az esetleges hiányosságokat, elváltozásokat ellensúlyozni.

 - Ismerje és alkalmazza a kézi hajszárító gép tartozékait, alkalmazási területeit, tudja azokat tisztítani.

f) Hajvágás

 - Tudja a hajvágás előtt a végső frizuraformát, tervezze meg, informálja a vendéget szóban és kép, újság segítségével az elkészítendő frizuráról, annak előnyeiről, szükségeiről, esetleg hibáiról.

 - Döntse el a frizura ismeretében, hogy milyen technikát alkalmaz a hajvágás folyamán, milyen eszközökkel alakítja azt ki.

 - Folyamatosan képezze magát a hajvágás ismeretében, és ne csak az ösztönös, hanem a tudatos, tanult hajvágásokat is alkalmazza.

g) Hideg-tartóshullám

 - Tudja pontosan meghatározni a hideg-tartóshullámosításnál - HTH  - az esetleges fejbőr rendellenességeket, hajszerkezet problémákat, amik a műveletet károsan, hátrányosan befolyásolják.

 - Tudja alkalmazni a hajszerkezet ismeretében a hajmosás és előkezelés milyenségét, szükségességét.

- Határozza meg a készítendő frizura ismeretében a HTH csavarás alkalmával használatos csavaró - csavarók - (nem fa) átmérőjét, hosszát, megközelítőleg mennyiségét és azok csavarási irányait.

- Tudja meghatározni az alkalmazandó HTH víz típusát, fajtáját, alkalmazási módját, ismerje azok sajátosságait, eltéréseit, hibalehetőségeit.

- Határozza meg a pontos hatóidőt, ellenőrizze azt.

 - Tudja a HTH elvégzésekor a fixálás fontosságát, szerepét, pontosan végezze el, tudja hibaforrásait, veszélyeit.

 - Ismerje és alkalmazza a HTH utókezelő készítményeket.

 - Tudja az egész műveletsor hibaforrásait, tudja azokat kijavítani.

- Tudja és ismerje a speciális HTH technológiák adta, nem általános lehetőségeket, törekedjen azokat bővíteni.

h) Hajszíntelenítés, színelvonás

 - Ismerje a hajszíntelenítés, szőkítőanyag (blanch) adta lehetőségeit, natúr és festett, dauerolt hajak esetében is.

 - Tudja a készítmény általános és eltérő keverési arányait és azok alkalmazását, veszélyeit.

 - Tudja alkalmazni a blanchot a komplex munkafolyamatokban, más készítményekkel párhuzamosan.

- Tudja a szőkítés után a hajápolás anyagait, azok alkalmazását.

- Tudja a blanch által károsított hajat ápolni, de legfőképpen tudja megvédeni a károsodástól a hajat.

- Ismerje az allergiapróbáról szóló rendelet tartalmát, tudja azt alkalmazni a hajszíntelenítés, színelvonás műveleténél.

i) Hajszínezés

- Ismerje a fizikai és kémiai színezők közötti különbséget, tudja különválasztani felhasználási területüket.

 - Tudja alkalmazni a fizikai színezőket vizes és száraz hajon egyaránt.

 - Tudja alkalmazni a kémiai színezőket önálló és komplex munkafolyamatokban.

- Ismerje a fizikai és kémiai színezők hibaforrásait, veszélyeit, legyen felkészülve azok elhárítására.

 - Tudja alkalmazni a színezőket színfelfrissítés végett.

 - Adjon tanácsot a színezők otthoni alkalmazásához, felhasználásához.

 - Ismerje az allergiapróbáról szóló rendelet tartalmát, tudja azt alkalmazni a hajszínezés műveleténél.

j) Hajfestés

 - Tudjon tanácsot adni a kívánt hajszín kiválasztásához.

 - Ismerje a professzionális, oxidációs hajfestékeket és azok színskáláinak általános felépítését, rendszerét.

- Ismerje a színelmélet alapszabályait. Színcsillag-színkör.

 - Ismerje a színmélységek elvét, azok törvényszerű sajátosságait, veszélyeit, hibaforrásait.

 - Ismerje a tónusok értelmét, keverhetőségét, sajátosságait, veszélyeit, hibaforrásait.

 - Tudja alkalmazni az oxidációs hajfestékek keverési arányait.

 - Tudja, hogy az egyes hajszínek eléréséhez milyen %-os oxidálószert alkalmaz, milyen veszélyekkel jár a % helytelen megválasztása.

 - Tudja meghatározni a szükséges hatóidőt.

 - Tudja alkalmazni a Klimazon  - computer, gőzölőbura adta lehetőségeit a hajfestés folyamán.

 - Tudja az első festés és az utófestés technológiai különbségeit, és tudatosan végezze el e műveleteket a veszély - és hibaforrások kiküszöbölésével.

- Tudja a festékfelkenés helyes sorrendjét, a fejterület szükséges és helyes felosztásait, tisztán, áttekinthetően fesse a hajat festőecset csőrösüveg segítségével.

 - Tudja alkalmazni a festőmérleget, mérőhengert, festőtálat, a pontos arányok miatt.

 - Tudja alkalmazni a fokolót.

 - Tudja a stabilizált oxidálószer volumen %-os erősségét.

- Tudja az ősz hajak festésének sajátosságait, hibáit, veszélyeit.

- Tudja a világosabbra festés alapelveit, veszélyeit, hibaforrásait.

- Tudja a sötétebbre való festés sajátosságait, előforduló hibáit.

- Tudja az esetleges festékfoltokat a bőrről, ruháról eltávolítani.

- Ismerje és alkalmazza a védőruhát, védőkesztyűt.

- Tudja a bőrpróba elvégzését, fontosságát, elmaradásának következményét.

 - Tudjon póthajat, parókát festeni.

 - Tudja alkalmazni a növényi hajfestéket különböző sajátosságuk, veszély - és hibaforrásuk figyelembevételével.

 - Tudjon mindenkor tanácsot adni a festett haj otthoni ápolására.

- Tudja vezetni a festőkönyvet.

 - Ismerje az allergiapróbáról szóló rendelet tartalmát, tudja azt alkalmazni a hajfestés műveleténél.

k) Melírozás, satírozás

 - Ismerje a melírozás lehetőségeit, sajátosságait, veszély - és hibaforrásait.

 - Ismerje és alkalmazza a hagyományos és korszerű eszközök felhasználását a melírozás folyamán.

- Tudjon több színt alkalmazni egy technológiai folyamatban.

 - Tudjon a frizuraformához kapcsolódó melírozást, satírozást kialakítani.

 - Ismerje a satírozás lényegét, lehetőségét, sajátosságát.

- Tudjon több technológiájú melírozást.

 - Tudjon formagazdag melírozást kialakítani.

 - Tudja meghatározni a melírozáshoz, satírozáshoz szükséges anyagok milyenségét, keverési arányait, hatóidejüket, mennyiségüket.

C) Gyermekhaj

- Tudja a gyermek haj - és fejbőrápolás sajátosságait, a berendezések, anyagok, eszközök jellemzőit.

- Ismerje a gyermekhajvágás alapvető formáit, kialakítási lehetőségeit, veszélyforrásait, különös tekintettel az életkori sajátosságokra.

- Tudja a hajszárítással a kívánt frizurát kialakítani.

- Gyermekhaj esetében vegyszeres műveletekről nem beszélhetünk.

 - Tudjon tanácsot adni a szülőnek az otthoni hajápoláshoz.

D) Az üzleti tevékenység ismeretei

- Tudja a szolgáltatás után az üzlet rendjét visszaállítani.

 - Tudja a szolgáltatásokra használt eszközöket fertőtleníteni, tisztán tartani, rendeltetésük szerint csoportosítani, tárolni.

 - Tudja a szerszámokat felhasználásuk szerint csoportosítani, alkalmazni, megóvni és karbantartani.

 - Tudja a vegyszerek helyes tárolását, elkülönítését.

 - Ismerje a közegészségügyi előírásokat, az üzlet rendjére, a berendezési tárgyakra, a használt és tiszta textíliákra, a vágott haj takarítására és az eszközök fertőtlenítésére egyaránt.

- Tudja az üzletet üzemeltetni a fodrászszolgáltatások és azok sajátosságai figyelembevételével.

 - Ismerje fel az esetleges meghibásodásokat a berendezés, gépek, eszközök területén, és szakemberrel javíttassa meg.

 - Ismerje a szakmában előforduló munka-, egészségvédelmi, baleset-elhárítási, tűzrendészeti, vagyonvédelmi előírásokat, elsősegély-nyújtási alaptevékenységet.

- Ismerje fel a különböző balesetek veszélyhordozóit, előzze meg azokat.

 - Ismerje és tudja a munkaártalmak típusait, fajtáit és megelőzéssel, tájékoztatással küszöbölje azokat ki.

3.2.2. Követelmények a szakmai elmélet terén

A mester(jelölt) ismerje:

 - a férfiarcápolás anyagainak hatásmechanizmusát, a munkafolyamatok során kialakuló változásokat,

 - az arcápolás során alkalmazott anyagok főbb összetevőit, fontosságukat, szerepüket,

 - a haj - és fejbőrápolás sajátosságait, a férfi szakágban előforduló problémáit,

 - a különböző termékek hatását, alkalmazási sajátosságait, alkotórészeit, szerepét a szolgáltatásban,

 - a férfihajvágás klasszikus formajegyeit, technológiai menetét, eszközeit, technikai kialakítását, hibaforrásait,

 - a férfidivat-hajvágás eszközeit, követendő technológiáját, formajegyeit, kialakítását, hibajegyeit,

 - a HTH sajátosságait, lehetőségeit, kialakítási veszélyeit a férfifrizuráknál,

 - a férfiszínváltozások lényegét, lehetőségeit, sajátosságait, veszélyeit,

 - a női haj és fejbőr szerkezeti rendellenességeit, sajátosságait, azokhoz alkalmazandó anyagok típusait, fajtáit, hatásmechanizmusát, főbb alkotóit,

 - a vizes és száraz haj Marcell-hullámosítás technológiáit,

 - a vizes és száraz haj divathullámosítás lehetőségeit a szakmában előforduló eszközök, gépek, technológiák viszonylatában,

 - a hajvágási alapfogások, alaptechnikák formai szerepét, fontosságát, eszközeit,

 - a divat hajvágások lehetőségeit a formai stílusjegyek ismeretében,

 - a kézi hajszárító technológiai lehetőségét a frizurakészítésben,

 - a hosszú haj feltűzési lehetőségeit, formagazdagságát,

 - a póthaj, paróka alkalmazási területeit,

 - a HTH technológiai folyamatokban előforduló vegyszerek alkotórészeit, hatásmechanizmusait, vegyi tulajdonságait, formaváltoztató képességük lényegét,

 - a korszerű HTH technológiákat,

 - a HTH folyamán alkalmazott eszközök szerepeit, fontosságait, anyagait, segédanyagait,

 - a HTH során előforduló hibákat, ismerje azok javítási lehetőségét,

 - a hajszíntelenítés  - színezés  - festés  - melírozás anyagait, azok alapvető alkotórészeit, segédanyagait, a folyamat során végbemenő változásokat, azok fontosságát, okát, veszélyeit,

 - a hajszínváltoztatás alapszabályait,

 - a gyermekhaj életkori sajátosságait a szolgáltatás folyamán,

 - a baleset-elhárítási, tűzrendészeti, elsősegély-nyújtási, munkaegészségtani, közegészségügyi előírásokat, a munkaeszközök fertőtlenítésére szolgáló eljárásokat és fertőtlenítőszereket, naprakész ismeretekkel rendelkezzen az engedélyezett fertőtlenítőszerekről,

 - a munkahely ipari - kereskedelmi - közgazdasági alapismereteit,

 - a szakmával kapcsolatos környezetvédelmi ismereteket és előírásokat,

 - a számítástechnikai lehetőségeit,

 - a fodrászipar történetét, általános művészettörténeti ismeretekkel gazdagítva,

 - az aránypárokat, százalékszámítást,

 - a fény és szín alapelméletét,

 - az elektromos áram élettani hatásait, az elektromos árammal működő motorok hibalehetőségeit,

 - a szervetlen és szerves kémia alapfogalmait, a fodrászipari anyagok, gyógyhatású anyagok hatásait, az alkalmazott vegyszerek toxikológiai tulajdonságát, hatásmechanizmusát, egészségkárosító hatását,

 - a szakma gyakorlása során előforduló veszélyforrásokat, az ellenük való védekezés lehetőségeit, a megelőzéssel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségeket, a munkabalesetek és foglalkozási betegségek előfordulásakor szükséges teendőket,

 - a biológiai alapfogalmakat, a bőr felépítését, fiziológiáját, a haj fizikai és kémiai tulajdonságait, a haj anatómiáját,

 - az enzimek, vitaminok, hormonok, allergia, vérzékenység, véralvadás előfordulását, fontosságát,

 - a haj, a fejbőr és az arc élettanát, kórtanát.

 

IV. A szakmai minősítés és vizsgáztatás rendje

A mestervizsga célja annak megállapítása, hogy a mesterjelölt

 - elsajátította-e a tevékenység gyakorlásához mesterszinten szükséges szakmai elméleti és gyakorlati, vállalkozói és pedagógiai ismereteket,

 - rendelkezik-e a szükséges és kívánatos készségekkel, és

 - képes-e munkáját magas színvonalon, önállóan végezni.

A mestervizsga részei:

 - szakmai gyakorlat,

 - szakmai elmélet (írásbeli, szóbeli),

 - vállalkozási (általános gazdasági, alapvető jogi és munkaügyi) ismeretek

 - pedagógiai (munkapedagógiai) ismeretek.

Megjegyzés:

A vállalkozási és a pedagógiai ismeretek vizsgák követelményrendszere valamennyi szakmában azonos, azokat a 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet tartalmazza.

A vizsga egyéb kérdéseiben a Magyar Kézműves Kamara hatályos mestervizsga szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

A) Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsga helye a mestervizsga bizottság által kijelölt és biztosított fodrászüzlet, ahol a feladatsorhoz és részvevőhöz megfelelő mennyiségű és minőségű fodrász tud folyamatosan dolgozni.

A vizsga tartalma:

- női szakág

- fizikai formaváltoztatások,

- vegyi tartós változtatások,

- férfi szakág

- arc - és fejbőrápolás, fizikai formaváltoztatások

A vizsga időtartama: 8 óra.

Az előkészített hajjal érkezett modelleket a vizsgából ki kell zárni.

Ha a gyakorlat bármely részfeladata sikertelen, akkor ahhoz a szakághoz tartozó teljes vizsgasort meg kell ismételni.

B) Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga helye a mestervizsga bizottság által kijelölt - többnyire szervezeti, ipartestületi  - helyiség.

Időtartam: 90 perc.

Feladat:

 - Fantom festés - A, B, C, D közül egy tétel. A teljes szolgáltatás ismertetése, a vendég érkezésétől a távozásig bezárólag.

 - Fantom dauer  - A, B, C, D közül egy tétel. Csak az adott technológiasort kell ismertetni.

 - A hajszerkezet-keresztmetszet ismertetése.

 - A fodrászipar fejlődése, egy történelmi - régi - frizura részletes ismertetése.

C) Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga helye megegyezik az írásbeli vizsgával, és egy napon történik azzal.

A vizsgázó tételt húz a szakmai (komplex elméleti) ismeretekből.

A vizsga eredményét a bizottság megfelelt vagy nem felelt meg minősítéssel állapítja meg. A jelölt megfelelt, ha a vizsgabizottság egyszerű többséggel a feleletet elfogadja. Sikertelen szóbeli vizsga esetén a szóbeli vizsgát teljes egészében meg kell ismételnie.

D) Az egyes vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga szakmai részvizsgái alól felmentés nem adható.

 

Forrás: www.tisztesipar.hu 
Fodrász mestervizsga, fodrász mestervizsga jelentkezési feltételei, mestervizsgához szükséges adatok, fodrász OKJ szám, mestervizsga előfeltétele, előírt szakmai gyakorlati idő, 5 év szakmában eltöltött gyakorlat, mesterfodrász feladatai, fodrászmester feladatköre, fodrász mestervizsga szakmai követelményei, fodrász mestervizsga hajfestés, fodrász gyakorlati vizsga melírozás, férfi fodrász, gyermekhajvágás, fodrász mestervizsga szakmai gyakorlati követelményei, fodrasz vizsga hajsütővas, fodrász vizsga hajszínezés, férfi klasszikus haj mestervizsga, Marcell-hullám fodrász vizsga, fodrász mestervizsga célja, fodrász mestervizsga írásbeli fodrász szóbeli vizsga,
Hajszárító, búra, hajfesték, fodrász munkaruha, fodrászképzés, fodrászkellék, bútor, dauer, haj festés, hajszárítás, melírozás, melírfólia, melírfésű, fodrász tanfolyam, fodrász továbbképzés, kontyfésülés, ingyenes apróhirdetés.

Weboldal a szépségszakmának. Kozmetikus, fodrász, műköröm, manikűr, pedikűr, szolárium, sminkes, szakmai weboldal. gyártó, forgalmazó, krém, szakáruház, kellékes, üzletvitel, marketing, fórum, ingyenes apróhirdetés. Webáruház, internetes anyagrendelés, Szalon berendezés, szalon bútor,gépfertőtlenítő eszközfertőtlenítő kézfertőtlenítő és bőrfertőtlenítő, higiéniai eszköz. szolárium, fodrász állás, fodrász használt bútor, fodrász iskola